Zatepľovanie fasád RD

Všetko o zatepľovaní domu, výber správnych materiálov a najväčšie chyby

Okrem toho, že sa vonkajšia fasáda vystavuje na obdiv, má aj ochrannú funkciu pred poveternostnými vplyvmi a neželenými únikmi tepla. Vhodne zvolený zatepľovací systém zabezpečí fasádu, ktorá nielen zabráni unikaniu čoraz drahšieho tepla do okolitého prostredia, ale stane sa aj pýchou vášho domu.

Vonkajší zatepľovací systém je kľúčovou časťou zatepľovania pri opravách existujúcich fasád. Významne znižuje tepelné straty cez steny a chráni budovu pred zvýšenou tepelnou záťažou v teplých mesiacoch. To má nielen priaznivý vplyv na komfort bývania, ale aj výrazne znižuje účty za energiu. Napriek mnohým faktorom, ktoré vplývajú na únik tepla, kontaktný zatepľovací systém spolu s výmenou okien a sklenených plôch patrí k najúčinnejším opatreniam s okamžitým efektom.

Teplota a komfort

Na zabezpečenie príjemného prostredia by sa mala izbová teplota pohybovať medzi 19,5 a 23 °C, pričom vnútorná teplota stien by mala byť podobná (rozdiel by nemal presiahnuť 3 °C). Prúdenie vzduchu by nemalo prekročiť 0,2 m/s a relatívna vlhkosť vzduchu by mala byť na úrovni 50 %. Vhodný výber zatepľovacieho systému rozdiel medzi izbovou teplotou a vnútornou teplotou stien zmenšuje. Zabezpečuje vyššiu teplotu na vnútornom povrchu stien, čo umožňuje znížiť teplotu v miestnosti. Zatepľovaním sa znižujú tepelné straty obvodovým plášťom budovy. Akékoľvek dodatočné investície do modernizácie systému vykurovania by mali byť realizované až po vykonaní dodatočnej tepelnej izolácie vonkajších stien, podláh a strešnej konštrukcie.

Aký materiál na fasádu?

Tepelnoizolačné dosky z polystyrénu alebo minerálnej vlny sú len jedným z mnohých materiálov používaných na zatepľovanie. Dôležitý je aj výber lepidla, stierkovacej zmesi, penetračného náteru alebo sklotextilnej výstužnej mriežky. Úspešnosť zatepľovania, a tým aj zníženie únikov tepla závisí od správneho výberu materiálu. Pri výbere materiálov by ste si mali zodpovedať niekoľko základných otázok. Má tepelnoizolačný materiál iba zabrániť úniku tepla alebo má byť aj odolný proti požiaru? Má plniť aj akustickú funkciu? Treba zatepliť celý objekt alebo len jeho časť? Kvalitu zatepľovacieho systému môžete posúdiť nielen podľa ceny, ale aj podľa súčiniteľa tepelnej vodivosti, ktorý vyjadruje čas, za ktorý prejde teplo materiálom. Nízke hodnoty charakterizujú výborné tepelnoizolačné vlastnosti daného materiálu. Dôležitým faktorom je aj vlhkosť, ktorá má na tento parameter negatívny vplyv. Podľa súčiniteľa tepelnej vodivosti má kamenná vlna a polystyrén najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti (0,035 až 0,050 W/(m . K)). Najhoršie tepelnoizolačné vlastnosti má neošetrený kov (48 až 58 W/(m . K)) a podklad na báze cementu (1,4 W/(m . K)).

Polystyrén

Polystyrén ako najpoužívanejší materiál pri kontaktných zatepľovacích systémoch sa vyrába polymerizáciou styrénu z ropy. Jeho hlavnou výhodou je nízka objemová hmotnosť, dobrá opracovateľnosť a cenová dostupnosť. Obľúbeným materiálom na zatepľovanie je aj pre nízku nasiakavosť a schopnosť samozhášania. Najčastejšie sa používa na zatepľovanie plochých striech a konštrukcií bez nárokov na ochranu proti požiaru a hluku. Výhodou expandovaného polystyrénu je použitie nielen na novopostavené, ale aj už existujúce budovy, drevostavby, bytové domy, ako aj priemyselné stavby. Na polystyrén možno použiť široké spektrum farieb, zatepľuje sa bez tepelných mostov. Postup prác s kontaktným zatepľovacím systémom zloženým z expandovaného polystyrénu je veľmi jednoduchý. Izolačné platne sú zvyčajne uchytené na povrch fasády lepidlom a vhodnými kotvami. Na spevnenie a vyrovnanie povrchu fasády sú tepelnoizolačné dosky ošetrené armovacou vrstvou vytvorenou pomocou stierkovacej zmesou s vloženou sklotextilnou mriežkou. Vyrovnaný povrch je ošetrený penetráciou na vyrovnanie nasiakavosti a zvýšenie priľnavosti. Na takto pripravený podklad sa nanáša finálna akrylátová, silikátová alebo silikónová omietka, ktorá môže mať rôzne farebné odtiene a štruktúry podľa individuálnych požiadaviek.

Minerálna vlna

Izoláciu zo sklených vlákien alebo čadiča poznáte pod názvom minerálna vlna. Pri jej používaní je však nevyhnutné používať ochranné prostriedky. Nevýhodou je aj vyššia nasiakavosť a vyššia obstarávacia cena. Minerálna vlna sa používa na konštrukcie s nárokmi na požiarnu bezpečnosť a so zvýšenými akustickými nárokmi. Hlavnými výhodami sú najmä jej protipožiarne vlastnosti, tvarová stálosť, odolnosť proti škodcom, ako aj malá tepelná rozťažnosť. Minerálna vlna vykazuje dobré vlastnosti pri paropriepustnosti, požadovaných akustických hodnotách a tvarovej stálosti. Môže sa používať aj na budovy vyššie ako 22,5 m.

Aká farba na zateplenú fasádu?

Farby sú v našom živote dôležité. Rozlišujeme štyri základné farby – žltú, červenú, zelenú a modrú, z ktorých sa vyrábajú farby vo viac ako 200 odtieňoch. Široké spektrum dostupných farieb umožňuje vybrať ideálny odtieň na každú budovu. Pri výbere farieb by ste mali dať na svoje pocity, skúsenosti, individuálny štýl, ale aj na rady odborníka. Fasáda je neustále vystavená pôsobeniu poveternostných vplyvov, preto výber farieb nenechávajte na náhodu. Použité farby by mali byť odolné proti výkyvom počasia. Mali by byť paropriepustné, ale súčasne aj schopné odpudzovať vodu. Niektoré súčasné farby na trhu sú aj umývateľné. Dôležitým faktorom pri výbere farby je aj jej jednoduchosť nanášania. Dnešné fasádne farby sa vyznačujú vysokou kvalitou a jednoduchou aplikáciou. Ide o priemyselne vyrábané finálne nátery na báze silikónu, silikátu alebo akrylátu. Môžu sa použiť na všetky známe minerálne podklady, na staré aj nové minerálne malty a dostatočne suché betónové povrchy. Silikátové farby s vysokou paropriepustnosťou sa taktiež odporúčajú na sanačné sušiace omietky.

Chyby pri zatepľovaní

Zatepľovanie obytného domu so sebou často prináša mnoho negatív. Medzi najčastejšie chyby pri zatepľovaní patrí nesprávny výber zatepľovacieho systému alebo použitie nevhodného materiálu na daný objekt. Prejavuje sa to najmä pri styku so zemnou vlhkosťou. Často sa môžete stretnúť s nedokonalým kladením tepelnoizolačných dosiek. Vznikajú tak škáry, do ktorých sa môže dostať voda a výrazne tak narušiť celkové vlastnosti zatepľovacieho systému. Pri montáži často montážne firmy nesprávne mechanicky ukotvia zápustné kolíky alebo nedodržia termíny na vytvrdnutie materiálov. Stavebné firmy s cieľom znížiť celkové náklady nahradzujú lepiaci materiál lacnejšími, ktoré sú určené napríklad na lepenie obkladov a dlažieb. Sú však absolútne nevhodné na použitie pri zatepľovaní. Pri použití nesprávnych lepiacich materiálov sa postupne uvoľňujú izolačné dosky od podkladu, a tým sa znehodnocuje celý systém.

Zatepľovanie a ekológia

Emisie z budovania a užívania budov majú významný podiel na zvyšovaní emisií CO2. Zníženie spotreby energie na vykurovanie a chladenie je ohľaduplné nielen k životnému prostrediu, ale aj k peňaženke majiteľov stavieb. Znížená spotreba energie je základom na zaistenie nízkych nákladov na prevádzku budov. Vďaka novým poznatkom a materiálom možno lepšie a efektívnejšie využívať energiu na prevádzku obytných budov a zachovať, alebo dokonca zlepšiť tepelný komfort. Náklady na vykurovanie sa vďaka kvalitným kontaktným zatepľovacím systémom spojeným s výmenou okien môžu podľa výskumov znížiť až o 56 percent.

Spočítajte si výhody

Zateplenie budov so sebou prináša množstvo výhod. Tou najhlavnejšou, prečo momentálne zažívame zatepľovací boom, je úspora nákladov na vykurovanie. Zatepľovanie nemožno brať iba ako jednorazovú investíciu, ale investíciu z dlhodobého hľadiska. Kvalitný systém totiž zabezpečí, že vaše účty za vykurovanie a chladenie ostanú stále nízke, čiže rýchlu návratnosť investícií. Súčasne je tu možnosť získania na zatepľovanie aj finančné dotácie. So zatepľovaním sa súčasne aj zvýši hodnota nehnuteľnosti, výrazne sa zlepší aj kvalita a komfort vášho života. Nespornou výhodou je aj zníženie emisií CO₂, a tým aj ochrana životného prostredia.
Komfortné bývanie má veľký vplyv na spokojnosť ľudí. Budovy, v ktorých žijeme a pracujeme, vytvárajú prostredie, kde trávime veľkú časť nášho života. Preto je pocit pohodlia, a najmä zdravé prostredie jedným z charakteristických znakov kvalitnej stavby. Rovnako ako pri iných veciach, aj pri zatepľovaní platí, že skôr ako začnete uvažovať o zatepľovaní, je potrebné sa poradiť s odborníkmi, ktorí vám pomôžu nájsť optimálne riešenie. Budete tak môcť postaviť alebo zrekonštruovať svoj dom efektívne pri vynaložení minimálnych nákladov.

Skladba obvodovej steny zateplenej kontaktným spôsobom

1 obvodová stena
2 omietka
3 lepiaca vrstva
4 tepelný izolant
5 výstužná vrstva so sklotextilnou mriežkou
6 penetrácia
7 povrchová úprava – tenkovrstvová omietka

 

Vnútorné zateplenie budovy

Kontaktný systém zateplenia vo vnútri objektu nájde uplatnenie predovšetkým na miestach, kde nie je možné zatepliť budovy zvonka, napríklad v prípade pamiatkovo chránených budov. Hlavnou nevýhodou systému je najmä horší priebeh (tok) teplôt v konštrukcii, čo má za následok zníženie teplotnej stability miestnosti – teplota v miestnosti po zapnutí vykurovania rýchlo dosiahne požadovanú hodnotu, po jeho vypnutí však povrchová teplota stien rýchlo klesá, a teda nie je využitá ich akumulačná schopnosť. Ďalším nedostatkom sú aj tepelné mosty spôsobené prerušením izolácie vodorovnou konštrukciou. Vzniku tepelných mostov sa však dá čiastočne predísť pridaním izolácie aj na strop a do podlahy. Zateplenie zo strany interiéru navyše nerieši problém premŕzania a striedania teplôt v nosnom murive.

 

Odvetraný systém zateplenia

Pre odvetraný systém zateplenia je charakteristické, že vrchný plášť odoláva poveternostným vplyvom, pod ním sa nachádza vetraná vzduchová medzera a až potom nasleduje tepelná izolácia a ďalšie konštrukčné prvky spolu s nosným murivom. Veľkou výhodou systému je, že odvetraná medzera trvalo zaisťuje odvod vlhkosti z povrchu izolácie, preto sú tieto fasády vhodné aj v prípade rekonštruovaných domov s vyššou vlhkosťou. Stavebníci určite ocenia, že montážne práce nie sú závislé od vonkajšej teploty, ako aj skutočnosť, že opláštenie takýchto fasád pôsobí veľmi moderne a esteticky. Na zateplenie sa v prípade tohto systému používa minerálna vlna, ktorej nespornou výhodou je okrem dobrých tepelnoizolačných vlastností aj vysoká akustická účinnosť.

Skladba obvodovej steny zateplenej odvetraným spôsobom

1 obvodová stena
2 nosný zvislý rošt
3 tepelný izolant z minerálnej vlny
4 ochranná difúzna fólia, respektíve kašírovanie na povrchu izolačných dosiek
5 odvetraná medzera
6 finálny vonkajší obklad

Zateplenie sokla

Zateplenie soklovej časti budovy patrí k dôležitým detailom stavby a aplikuje sa pri stenách zateplených kontaktným aj odvetraným systémom. Kladú sa naň zvýšené požiadavky. Je nevyhnutné uvedomiť si, že detail sokla sa nenachádza iba nad terénom, ale nad každou priliehajúcou vodorovnou konštrukciou (nad balkónmi, terasami či širšími rímsami), teda tam, kde treba nájsť riešenie dlhodobo odolávajúce vlhkosti a mrazu. Vďaka správne vyriešenému soklu nebude dochádzať k premŕzaniu základov a časti terénu pod stavbou, podstatne sa znížia tepelné straty a výrazne sa obmedzí kondenzácia v mieste napojenia základov na murivo, čo zabráni vzniku plesní. Izolácia sa v prípade sokla aplikuje až do nezamŕzajúcej hĺbky, teda minimálne 80 cm pod úroveň terénu, čo zároveň predlžuje aj životnosť samotných základov. Nespornou výhodou je možnosť spoľahlivého ukončenia hydroizolácie za tepelnoizolačnou doskou, čo v prípade nezatepleného sokla nie je možné. Sokel predstavuje problematický detail nielen v prípade úplne nezateplených objektov, ale aj pri už zateplených budovách, kde sa naň častokrát zabúda.

Nezateplený sokel má v dôsledku úniku tepla výrazne vyššiu teplotu ako zateplená stena nad ním. V dôsledku nezatepleného sokla sa nedajú dosiahnuť požadované úspory na vykurovaní. Na vnútorných povrchoch nezateplených soklových častí muriva navyše často dochádza ku kondenzácii vlhkosti a k vzniku viacerých negatívnych sprievodných javov (vznik plesní, deštrukcia vnútorných omietok a podobne).


Galéria: Zatepľovanie fasád RD

/album/fotogaleria-zateplovanie-fasad-rd/d12-jpg/ /album/fotogaleria-zateplovanie-fasad-rd/d7-jpg/ /album/fotogaleria-zateplovanie-fasad-rd/d8-jpg/ /album/fotogaleria-zateplovanie-fasad-rd/d14-jpg/ /album/fotogaleria-zateplovanie-fasad-rd/d13-jpg/ /album/fotogaleria-zateplovanie-fasad-rd/tepelne-straty-pri-vykurovani-domu-png1/

ZÍSKAJTE ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT LEN ZA 50€ bez DPH!

Táto fotogaléria je prázdna.

Orientačný návrh hrúbky izolantu
v tepelnoizolačných systémoch Baumit

-podľa okresov SK

Orientačný_návrh_hrúbky_izolantu_Baumit.pdf (651,4 kB)