activPilot /nastavenie prítlaku okenného krídla k rámu v rozsahu + / – 0,8 mm

activPilot /nastavenie prítlaku okenného krídla k rámu v rozsahu + / – 0,8 mm <  Spustiť prezentáciu  > Späť